2023. aasta e-etteütluse tulemused

rosett

Martin Leis

Üldvõitja (ja täiskasvanute kategooria võitja)

rosett

Kristofer Oja Nõo Reaalgümnaasiumist

Õpilased

rosett

Marju Roberts

Filoloog

rosett

Julia Männik

Muu emakeelega

rosett

Annika Kluge

Eestlased välismaal

rosett

Külliki Bode

Vaegkuuljad

rosett

Margit Kerov

Parim nutiseadmega kirjutaja

Tänavu jõudis Vikerraadio toimetuseni poole tunni jooksul 10 890 e-etteütlust, mis on uus rekord.
E-etteütlus on küll lõppenud, kuid soovi korral võite end proovile panna. Siin on e-etteütluse audiofail ja vaegkuuljate videofail. Korrektne tekst koos paralleelvariantide ja veaohtlike kohtade selgitustega on allpool. 

Täname väga kõiki osalejaid!

Etteütluse tekst

Kontrolltekst:

Üks modernne suunamudija kirjutas hiljaaegu Facebookis, et Artur Alliksaare sajanda sünniaastapäeva puhul võiks noorte laulu- ja tantsupidu alata mõne alliksaarelikus vaimus levimuusikapalaga.

Nojah, päris naljakas, kui ühendkoor ülistaks liikumisaastat omamoodi hääldusharjutusega, esitades lugu „Kindlameelse kinglooma kimbatus kingapoes“.

Praegu, nagu me teame, süüdatakse laulupidude tuli Mihkel Lüdigi laulu „Koit“ saatel, mille sõnad olevat Friedrich Kuhlbars kirjutanud lauluseltsis Koit umbes veerand tunniga.

Mainitud seltsi loomise ja nime idee sündis Võrtsjärve-äärses kõrtsis, kus koduteel peatunud laulupidulised mekkisid kesvamärjukest ja nägid idataevas punetama löönud koitu.

Alliksaare poeesiat repertuaaris igatahes ei ole, aga „Olematus võiks ju ka olemata olla“, nagu kõlab literaadi postuumselt ilmunud luulekogu pealkiri.

Sisestatud tekst:

Vaata enda e-etteütlust

Kui vaatate seda lehte samast arvutist/veebilehitsejast, millega e-etteütluse sooritasite, vajutage nupule, et näha enda teksti.

Telli e-etteütlus e-postile

Kui soovite enda e-etteütlust e-postile, sisestage siia aadress, mille eelnevalt kontaktandmetesse kirjutasite. 

Viga! Kirjutage laura.raudnagel@err.ee.
E-kiri saadetud.

2023. aasta e-etteütluse veakohad ja selgitused

Üks modernne suunamudija kirjutas hiljaaegu Facebookis, et Artur Alliksaare sajanda sünniaastapäeva puhul võiks noorte laulu- ja tantsupidu alata mõne alliksaarelikus vaimus levimuusikapalaga.
 • Sõnas "modernne" on kirjutatud ühe n-ga

  Niisugused tuletised, kus sõnatüvi lõpeb sama häälikuga, millega algab liide (modern + ne), ei allu reeglile, mis näeb ette kirjutada kaashäälikuühendis kõik häälikud ühe tähega. Seega on sõnas modernne kõrvuti kaks n-i, omastavas asendub ne-silp se-silbiga: modernse.

 • Nimi "Facebook" on kirjutatud väikese tähega.

  Nimi kirjutatakse suure algustähega.

 • Viga sõnaühendis "laulu- ja tantsupidu"

  Kui liitsõna korduv osa jäetakse ära (nagu siin laulupeo järelosa pidu), asendab seda sidekriips: laulu- ja tantsupidu. Üritust, mis on nimetatud osavõtjate (noored) ja eesmärgi järgi (laulu- ja tantsupidu), sobib kirjutada üldnimena ehk väiketähega. Peo pealkiri, milleks seekord on „Püha on maa“, käib seevastu jutumärkides ja esisuurtähega.

 • Sõna "alliksaarelik" on kirjutatud suure A-ga

  Nimedest saadud tuletised kirjutatakse väikese tähega: Alliksaar, aga alliksaarelik.

Nojah, päris naljakas, kui ühendkoor ülistaks liikumisaastat omamoodi hääldusharjutusega, esitades lugu "Kindlameelse kinglooma kimbatus kingapoes".
 • Sõna "liikumisaasta" on kirjutatud suure algustähega.

  Kuigi sellel üritusel on kujundlik liigisõna, sest aasta ei tähista siin kalendriaastat, vaid kogu aastat hõlmavat liikumisteemaliste ürituste sarja, sobib nimetust kirjutada väiketähega. Sel moel sobitub liikumisaasta samassse ritta varasemate teema-aastate nimetustega, nagu raamatukogude aasta, digikultuuriaasta, muusika-aasta või merekultuuriaasta.

 • Pärast sõna "hääldusharjutusega" on koma ära jäetud

  Kui des-vorm (esitades) eelneb oma laienditele (lugu „Kindlameelse kinglooma kimbatus kingapoes“), käib des-vormi ette koma.

 • Pealkirjas on jutumärgid ära jäetud.

  Luuletuste, laulude, luulekogude pealkirjad kirjutatakse jutumärkides ja esisuurtähega nagu mis tahes muudki pealkirjad: lugu „Kindlameelse kinglooma kimbatus kingapoes“, laul „Koit“, luulekogu „Olematus võiks ju ka olemata olla“. Kui pealkiri satub lause lõppu, on lauselõpupunkt pealkirja kinnijutumärkide järel (mitte enne jutumärke, nagu oleks otsekõne puhul).

Praegu, nagu me teame, süüdatakse laulupidude tuli Mihkel Lüdigi laulu "Koit" saatel, mille sõnad olevat Friedrich Kuhlbars kirjutanud lauluseltsis Koit umbes veerand tunniga.
 • Sõnaühend "laulupidude tuli" on kokku kirjutatud.

  Nimisõna, mis on mitmuse omastavas (laulupidude), kirjutatakse järgnevast nimisõnast harilikult lahku: laulupidude tuli. Liitsõnas vahetab mitmuse omastava sageli välja ainsuse omastav: raamaturiiul (mis sisuliselt on raamatute riiul), loengusari, laulupeotuli.

 • Viga nimes "Lüdig".

  Õige kirjapilt on Mihkel Lüdig.

 • Viga nimes Kuhlbars.

  Õige kirjapilt on Friedrich Kuhlbars.

 • Sõna "lauluselts" on kirjutatud suure tähega.

  Nime ees olevat liigisõna lauluselts sobib kirjutada väiketähega nagu mis tahes üldnime.

Mainitud seltsi loomise ja nime idee sündis Võrtsjärve-äärses kõrtsis, kus koduteel peatunud laulupidulised mekkisid kesvamärjukest ja nägid idataevas punetama löönud koitu.
 • Sõna "Võrtsjärve-äärses" on kokku kirjutatud.

  Nimi liidetakse ne-lõpulisele omadussõnale sidekriipsuga: Võrtsjärve-äärne. Omadussõnast lahku jäetakse vaid mitmest sõnast koosnev nimi, nt Artur Alliksaare vääriline, Peipsi järve äärne – kuid jälle kokku Alliksaare-vääriline, Peipsi-äärne.

 • Sõna "Võrtsjärve-äärses" on lahku kirjutatud.

  Nimi liidetakse ne-lõpulisele omadussõnale sidekriipsuga: Võrtsjärve-äärne. Omadussõnast lahku jäetakse vaid mitmest sõnast koosnev nimi, nt Artur Alliksaare vääriline, Peipsi järve äärne – kuid jälle kokku Alliksaare-vääriline, Peipsi-äärne.

Alliksaare poeesiat repertuaaris igatahes ei ole, aga "Olematus võiks ju ka olemata olla", nagu kõlab literaadi postuumselt ilmunud luulekogu pealkiri.
 • Viga pealkirjas "Olematus võiks ju ka olemata olla".

  Paul-Eerik Rummo koostatud valikkogu pealkirja „Olematus võiks ju ka olemata olla“ (1968) sobib kirjutada jutumärkides ja esisuurtähega. Kes selles lauses siiski pealkirja ei taba, saab vormistada tavalise osalausena ehk jutumärkideta ja väiketähega – seegi sobib kirjutatu mõttega.

© 2022-2023